KURUMSAL YÖNETİM NOTLARI

Ülkemizde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirmesi ve Kredi Derecelendirme işlemleri konularında yetkilendirilmiş bir derecelendirme kuruluşu olan Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş.’nin değerlendirmesine göre;

27.06.2024- 27.06.2025 tarihleri arasında geçerli olmak üzere, Garanti BBVA Filo'nun Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu 10,0 üzerinden 9,45. 

Şirketimiz kurumsal yönetim derecelendirme notunun dört ayrı bölümde (Pay Sahipleri, Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık, Menfaat Sahipleri, Yönetim Kurulu) dağılımını aşağıda bulabilirsiniz.

 
Ana Bölüm Derecelendirme Notu
Pay Sahipleri 95,02
Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık 97,60
Menfaat Sahipleri 92,95
Yönetim Kurulu 91,71
*Derecelendirme raporunun tam metnine Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş.’nin resmi internet sitesi olan https://www.kobirate.com.tr/Kurumsal-Yonetim-Uyum-Derecelendirme-Raporlari/detay.aspx?id=4320 adresinden ulaşabilirsiniz.