Trafik para cezaları ile ilgili yapılan yasal düzenleme hakkında sizi bilgilendirmek isteriz.

25.12.2020 tarih ve 31345 sayılı Resmi Gazete 'de yayınlanan "Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanaklarının Düzenlenmesinde, Tahsilinde ve Takibinde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile yapılan düzenlemeye göre;

  • Kural ihlali halinde trafik para cezalarının araç sahipleri adına düzenleneceği,
  • Kuralın ihlal edildiği tarihte 1774 sayılı kanuna göre Kiralık Araç Bildirim Sistemine (KABİS) yapılan bildirime istinaden, aracın kiralandığının tespit edilmesi durumunda ise, trafik para cezasının aracın kiracısı olan gerçek ya da tüzel kişi adına düzenleneceği belirtilmiştir.

İlgili kanun hükümlerine istinaden, kiraya verilen her araç için şirketimiz KABİS' e bildirimde bulunmaktadır. Trafik para cezasını düzenleyen genel kolluk kuvvetleri, kural ihlali yapan aracın kiralık olup olmadığını KABİS üzerinden tespit edebilmektedir. Bu kapsamda yapılan düzenleme ile trafik para cezalarının, KABİS kayıtlarına istinaden kiracılara tebliğ edilmesi uygulaması başlamıştır.

Yapılan yasal düzenleme sonucu değişen uygulama sebebiyle, firmanız ya da bireysel olarak şahsınız adına kiralamış olduğunuz aracınıza ilişkin tarafınıza tebliğ edilecek cezaların takip edilerek tarafınızca ödenmesi gerektiğini önemle hatırlatmak isteriz.

Bununla birlikte aracın kullanımınızda olduğu döneme ait trafik para cezalarının araç sahibi olarak şirketimize tebliğ edilmesi halinde, sözleşme şartlarına uygun olarak ceza şirketimiz tarafından ödenecek ve firmanıza yada şahsınıza yansıtılmaya devam edilecektir.

Yönetmelik hükümleri gereğince bahse konu trafik para cezaları e-tebligat adresiniz olması halinde elektronik ortamda, e-tebligat adresinizin olmaması durumunda ise PTT kanalı ile adresinize tebliğ edilecektir.

İlgili Tebliğ 25.12.2020 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiş ve uygulamaya başlanmıştır.

Bilgilerinize sunarız,

Saygılarımızla.