GİZLİLİK POLİTİKAMIZ

Özel hayatınızın gizliliğine saygı duyuyor ve önem veriyoruz. Bu nedenle, temel hak ve özgürlüklerinizi korumak amacıyla yürürlükte olan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamındaki kişisel verilerinizin kullanımı ve korunması ile ilgili haklarınız hakkında sizi bilgilendirmek istiyoruz.

Kişiler Verileriniz Koruma Altında

Garanti Filo Yönetim Hizmetleri A.Ş. olarak yürürlüğe giren “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” hakkında sizleri bilgilendirmek isteriz. Yapılan yasal düzenleme başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlükleri ile kişisel verilerin korunmasını amaçlamaktadır.

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda Garanti Filo Yönetim Hizmetleri A.Ş olarak “Veri Sorumlusu” sıfatıyla anılıyoruz. Kanun kapsamında, Veri Sorumlusu olarak kişisel verilerinizi elde etmemiz, kaydetmemiz, saklamamız, güncellememiz, sınıflandırmamız, mevzuatın izin verdiği üçüncü kişilerle paylaşmamız veya onlara devretmemiz gibi konularda “veri işleme” olarak kabul edilen işlemlerin gerçekleştirilmesidir.

Kişisel Verilerinizi Neden ve Ne İçin Kullanıyoruz?

 • Şirketimizin ticari faaliyetleri kapsamındaki her türlü ürün ve hizmetlerde kullanmak,
 • Yaptığınız işlemlerde bilgilerinizi tespit edebilmek için kimlik, adres ve gerekli diğer bilgilerinizi kaydetmek,
 • İhtiyaçlarınız doğrultusunda talep ettiğiniz ürün ve hizmetlerimizi sunmak,
 • Sizinle paylaşmamız gereken önemli bilgileri iletişim bilgileriniz üzerinden iletmek,
 • Kağıt üzerinde, sözlü veya elektronik (internet/mobil şube vb.) ortamlarda işlemlerinizi tamamlayabilmeniz için gerekli tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek,
 • Hasar, arıza, lastik, ikame araç vb. konulardaki taleplerinizi karşılamak,
 • Mevzuat gereği bilgi verme yükümlülüğümüz olan kamu kurumlarınca ve  idari- adli makamlarca  istenilen bilgileri saklamak, raporlamak ve bu kurumları bilgilendirmek,
 • İzniniz olması durumunda, mevzuat kapsamında yer alan ve Şirketimizle müşteri olma amacınız dışında kalan ürün ile hizmetlerimizin sunulmasında kullanmak, size özel ürün/hizmet/teklif faaliyetlerini planlamak ve hayata geçirmek, ürün, hizmet, çalışma modeli teklifleri gerçekleştirmek, profilleme, segmentasyon, Şirket içi hedef yaratma, skorlama, risk analizi, müşteri ilişkileri yönetimi, Şirket içi performans takibi ile analiz çalışmalarında kullanma, istatistiki çalışmalar, Şirketimizin hizmet sunma modellerinin dizaynını gerçekleştirme, pazar araştırması,
 • İşyerinde güvenlik uygulamaları nedeniyle şube ve genel müdürlük binalarımızda  kamera görüntülerini kaydetmek,
 • Kurumsal sürdürülebilirlik, kurumsal yönetim, stratejik planlama ve bilgi güvenliği süreçlerimizi planlamak, denetlemek ve hayata geçirmek,
 • İdari, hukuki yükümlüklerimizi ve sizinle imzaladığımız sözleşmelerimizin gereğini yerine getirmektir.

Kişisel Verilerinizi Kimlerle Paylaşıyoruz?

Kişisel verileriniz mevzuattan kaynaklanan zorunluluklar nedeni ile kamu kurum ve kuruluşları, kamu tüzel kişileri, idari ve adli makamlar ve bunun yanı sıra ana hissedarımız, doğrudan veya dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz(Örneğin T. Garanti Bankası A.Ş., Garanti Filo Sigorta Aracılık Hizm. A.Ş., Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş.,Eureko Sigorta A.Ş., Garanti Konut Finansmanı Danışmanlık Hizmetleri A.Ş., Garanti Faktoring A.Ş., Garanti Finansal Kiralama A.Ş., Garanti Ödeme Sistemleri A.Ş., Garanti Bilişim Teknolojisi ve Ticaret T.A.Ş.,  Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. ve Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.), ticari faaliyetlerimizi yürütmek ve tarafınızla kurulmuş olan kira ilişkisinden kaynaklanan yükümlülüklerimizi yerine getirmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. Kişilere KVKK’da yapılan düzenlemeler ve sınırlamalar çerçevesinde aktarılabilecektir.

Kişisel Verilerinize Nerelerden Ulaşabiliriz?

Kişisel verileriniz Genel Müdürlük, Şubeler, internet şubesi, mobil şube ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamlarda toplanabilir.

Kanun Kapsamındaki Haklarınız Nelerdir?

Kişisel verileriniz Genel Müdürlük, Şubeler, internet şubesi, mobil şube ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamlarda toplanabilir.

Dilediğiniz zaman Şirketimize başvurarak kişisel verilerinizin;

 1. İşlenip işlenmediğini, işlenme amacını ve amacına uygun kullanıp kullanılmadığı öğrenebilir ve işlenmiş ise bu konuda bilgi isteyebilir,
 2. Kanun’a uygun olarak yurt içinde ve yurt dışında bilgilerinizin paylaşıldığı üçüncü kişileri öğrenebilir.
 3. Bilgilerinizin eksik ya da hatalı işlendiğini düşünüyorsanız düzeltilmesini isteyebilir,
 4. Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde bilgilerinizin silinmesini ya da yok edilmesini talep edebilir,
 5. Bilgilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere (c) ve (d) bentlerinde belirtilen taleplerinizin bildirilmesini ve aynı işlemleri gerçekleştirmelerini isteyebilir,
 6. Bilgilerinizin, otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz edebilir veya kanuna aykırı olarak kaydedildiğini veya kullanıldığını düşünüyorsanız ve bu sebeple zarara uğramışsanız zararın giderilmesini isteyebilirsiniz.

Bu amaçlarla yaptığınız başvurunun ek bir maliyet gerektirmesi durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifedeki ücret tutarını ödemeniz gerekebilir. Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacaktır.

Kanun kapsamındaki haklarınızdan yararlanmak için başvurularınızı yazılı olarak şubelerimize iletebilir, detaylı bilgi almak için  Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun internet sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

 * Şirketimiz kişisel veri envanter çalışmasında değişiklik oldukça bu bilgilendirmemiz güncellenecektir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Ticari İleti Onayı

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamındaki bilgilendirmeye yukarıda yer verilmiştir. Kişisel verileriniz ve özel nitelikli kişisel verileriniz onay vermeniz halinde;

 • Uzun dönemli araç kiralama sözleşmesinden kaynaklanan yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, her türlü ödeme işlemi, hasar, arıza, lastik, ikame araç vb. konulardaki taleplerinizin karşılanması için,
 • Ürün ve hizmetler için yapılan aydınlatma kapsamında, tarafınıza uygun fırsat ve kampanyaların oluşturulması, bu hizmetlere ve ürünlere yönelik tanıtımlar ile pazarlama yapılması, planlanma, istatistik, analiz, müşteri memnuniyeti ve müşteri ilişkileri yönetimi çalışmaları yapılabilmesi amacıyla,

tarafımızdan ve ticari faaliyetlerimizi yürütmek ve yükümlülüklerimizi yerine getirmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları ve diğer üçüncü kişiler ile bağlı ortaklıklarımız (1) tarafından işlenecek ve kayıtlarımızda yer alan ya da ileride şirketimize  bildireceğiniz iletişim adreslerinize, şirketimiz ve bağlı ortaklıklarımızın1 ürün ve hizmetleriyle ilgili tanıtım, kampanya ve pazarlama faaliyetleriyle ilgili SMS, telefon veya e-posta yoluyla bilgilendirmelere ilişkin ticari elektronik ileti gönderilebilecektir.

Dilediğiniz zaman kişisel verilerinizin işlenmesi ve ticari iletilerin gönderimiyle ilgili tercihinizi değiştirebilirsiniz.

(1) Örneğin T. Garanti Bankası A.Ş., Garanti Filo Sigorta Aracılık Hizm. A.Ş., Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş.,Eureko Sigorta A.Ş., Garanti Konut Finansmanı Danışmanlık Hizmetleri A.Ş., Garanti Faktoring A.Ş., Garanti Finansal Kiralama A.Ş., Garanti Ödeme Sistemleri A.Ş., Garanti Bilişim Teknolojisi ve Ticaret T.A.Ş.,  Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. ve Garanti Portföy Yönetimi A.Ş

Web Sitesi Gizlilik Politikamız

Garanti Filo Yönetim Hizmetleri A.Ş., müşteri memnuniyetine ve güvenliğine verdiği önem sebebiyle, web sitemizde vermiş olduğunuz bilgilerin gizliliğini korumak amacıyla aşağıda belirtilen temel kuralları benimsemektedir.

 • Web sitemizden yalnızca ürün/hizmet başvurusu ve bilgi güncelleme amaçlı bilgi girişi yapılmaktadır.
 • Web sitemize girilen bilgilerin güvenliği açısından Garanti BBVA Filo sistem ve internet altyapısı en güvenilir seviyede tutularak gerekli önlemler alınmıştır. Müşterilerimizin web sitemize ürün/hizmet başvurusu ve bilgi güncelleme amaçlı girmiş oldukları bilgiler diğer internet kullanıcıları tarafından görüntülenemez.
 • Garanti Filo Yönetim Hizmetleri A.Ş., sözkonusu bilgileri müşterilerin onayı dışında ya da yasal bir yükümlülük altında bulunmadığı sürece herhangi bir üçüncü şahıs, kurum ve kuruluş ile paylaşmayacaktır. Garanti Filo Yönetim Hizmetleri A.Ş. destek hizmetler almak amacıyla farklı kuruluşlarla çalışılması durumunda, bu firmaların Garanti Filo Yönetim Hizmetleri A.Ş. gizlilik standartlarına ve şartlarına uymalarını sağlayacaktır.
 • Garanti Filo Yönetim Hizmetleri A.Ş., bu bilgileri sadece gerekli yetkiler ve yasal düzenlemeler çerçevesinde açıklayabilecektir.
 • Web Sitemiz diğer web sitelerine link vermektedir. Gizlilik Politikamız'da yer alan taahhütlerimiz sadece web sitemiz içerisinde geçerlidir ve diğer web sitelerini kapsamamaktadır. Web sitemizden link ile gidilecek diğer web sitelerinde, o sitelere ait kullanım şartları ve gizlilik politikası geçerli olacaktır. Web sitemizden reklam, banner, içerik maksatlı veya başka bir maksat ile geçilen diğer web sitelerinin bilgi kullanımı, etik ilkeleri, gizlilik prensipleri, nitelik ve servis kalitesi ile bu sitelerde oluşabilecek herhangi bir maddi / manevi zarar ve kayıplardan Garanti Filo Yönetim Hizmetleri A.Ş. sorumlu değildir.
 • Web sitemizde yer alan bilgi, materyal ve bunların düzenlenmesi konusundaki telif hakları, Garanti Filo Yönetim Hizmetleri A.Ş.'ye aittir. Web sitemizin içerdiği üçüncü sahıslara ait materyaller dışında kalan bilgi ve materyallere dair tüm telif hakları, tescilli marka, patent, entelektüel ve diğer mülkiyet hakları Garanti Filo Yönetim Hizmetleri A.Ş.'nde saklıdır.