KREDİ DERECELENDİRME NOTLARI

Garanti Filo, Garanti BBVA markasının gücü ve sağlam finansal yapısı sayesinde rakiplerinden farklılaşıyor. 

Yüksek kredi kalitesi. Finansal yükümlülüklerini yerine getirme kabiliyeti yüksek. 

Uzun Vadeli  Kısa Vadeli Görünüm
(TR) A+ (TR) A-2 Durağan
* Garanti Filo kredi derecelendirme notu, Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. kurumundan alınmıştır.