KREDİ DERECELENDİRME NOTLARI

Garanti BBVA Filo, Garanti BBVA markasının gücü ve sağlam finansal yapısı sayesinde rakiplerinden farklılaşıyor. 

Yüksek kredi kalitesi. Finansal yükümlülüklerini yerine getirme kabiliyeti yüksek. 

Uzun Vadeli  Kısa Vadeli Görünüm
(TR) A+ (TR) J1 Stabil

 

* Garanti BBVA Filo kredi derecelendirme notu, JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. kurumundan alınmıştır.