BONO İHRACI

Şirketimiz Garanti Filo Yönetim Hizmetleri A.Ş. tarafından toplam 77.760.000 TL nominal değerli Türk Lirası cinsinden farklı vadelerde halka arz edilmeksizin yurtiçi nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle ihraç edilmesi planlanan bono ve/veya tahvillere ilişkin ihraç belgesi Sermaye Piyasası Kanunu'nun 18.03.2021 tarih ve 14/459 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

Bu kapsamda %18.50 sabit basit faizli, 19,0751% bileşik faizli, iskontolu TRFGFYH62213 ISIN Kodlu ihracımıza ilişkin 15 Ekim 2021 tarihinde talep toplama işlemi gerçekleşmiştir. 77.760.000 TL nominal değerli bonoya ilişkin vade başlangıç tarihi 18.10.2021, vade bitiş tarihi 15.06.2022 olup 240 gün vadelidir, fiyatı 0,89155 dir.